STORA-DRAIN Super

STORA-DRAIN  Super

třída D400 | F900
šířka 100 | 150 | 200 | 300

Polymerbetonové žlaby

s litinovou hranou 

 

 

Specifikace

Žlaby STORA-DRAIN Super vyrobené z polymerbetonu a vybavené ochrannou hranou z tvárné litiny jsou předurčeny pro odvodnění ploch s nejvyšší dopravní zátěží jako například průmyslové plochy s intenzivní provozem, logistické areály, kontejnerová překladiště a letiště.

Žlaby STORA-DRAIN Super jsou k dispozici ve třídách D400 a F900.

Žlaby STORA-DRAIN Super jsou dostupné ve světlých šířkách 100, 150, 200 a 300 mm v provedení se stupňovitým nebo lineárním spádem dna. Předinstalované rošty ve žlabech a spojovací systém pero-drážka ulehčují instalaci.

 

 

Příslušenství

Žlaby STORA-DRAIN Super je možné uzavřít univerzální čelní stěnou z polymerbetonu. Po vyjmutí plastové záslepky se do otvoru vybaveného těsněním zasune kanalizační potrubí.

Žlaby STORA-DRAIN Super je možné napojit také na odtokové vpusti vybavené pozinkovaným kalovým košem. Napojení na kanalizaci lze provést pomocí odtokových otvorů vytvarovaných do všech čtyř stran. Pro žlaby šířky 100 mm jsou vpusti jednodílné, pro žlaby šířky 150, 200 a 300 mm jsou vpusti dvoudílné.

Kontakt

Ivo Mikuš
Česká republika